Storno podmínky

Storno podmínky jsou nemilé pro obě strany. Jak pro vás, protože určitě nerušíte tábor kvůli tomu, že byste najednou zuby nehty jet nechtěli, tak pro nás. Počítáme s Vámi, máme pro vás rezervované ubytování i stravu a často i další služby, někeré zálohy jsou hrazeny i řadu měsíců dopředu.

Pokud bude účast dítěte zrušena po jeho závazném přihlášení:

V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky vyřešíme na základě individuální dohody.

Při stornování nemusíte udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba potvrzení lékaře.

Je možné sjednání pojištění proti storno poplatkům u některé z pojišťoven.

V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky. Často se stane, že máme nahlášené náhradníky i my, prosím, komunikujte 😊

Zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor lze provést pouze písemně anebo prostřednictvím emailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou adresu tábora (hugotabor@seznam.cz). V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora.

Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.